آریا بُن برای کسب و کار شما

آریابُن با ارائه شیوه نوین درتبلیغات وباعقدقراداد باکسب و کارها، کالاوخدمات آنها را با تخفیف برای مدت محدودی در اختیارکاربران خود قرار می دهد،کاربران آریابُن می توانند با خرید آریا بُن های مد نظر خود، کدهای اختصاصی را دریافت نمایند و با ارائه این کدها به فروشنده در زمان مشخص شده از خدمات مورد نظر استفاده نمایند.پس در این سیستم هم خریداران می توانند باهزینه کمتر با خدمات جدیدی آشنا شوند و سود ببرند، هم کسب و کارها برای اولین بار از سیستم نوین و جدید تبلیغاتی برای جذب مشتری استفاده خواهند کرد.سیستم درآمد آریابُن ازطریق دریافت درصدی ازمبلغ آریابُن های به فروش رسیده به عنوان هزینه تبلیغات است.