ویژگان علم برتر

ویژگان در سال 1386 با لطف و عنایت خداوند منان و با اتکا به بیش از۳۰ سال سابقه فعالیت گروه موسسین که جمعی از متخصصین با تجربه درحوزه ی آموزش می باشند، جهت ارائه دوره های آموزشی مختلف به سازمان ها و ارگان ها و نهادهای دولتی وغیردولتی درسطح مدیران، پزشکان و سایرمشاغل حساس و کلیدی تاسیس شد.

90 آریابُن غیر فعال

0 آریابُن فعال

آگهی های ویژگان علم برتر

ورکشاپ یکروزه نقاشی ویترای ، نقاشی روی شیشه فاطمی
 • مخصوص بانوان
 • 0

ورکشاپ یکروزه نقاشی ویترای ، نقاشی روی شیشه با 60.00 % تخفیف و پرداخت 100,000 تومان به جای 250,000 تومان

100,000 تومان

ورکشاپ یکروزه زیر لعابی یا لعاب سرد در آموزشگاه ویژگان (با وسایل) فاطمی
 • مخصوص بانوان
 • 0

ورکشاپ یکروزه زیر لعابی یا لعاب سرد در آموزشگاه ویژگان (با وسایل) با 40.00 % تخفیف و پرداخت 300,000 تومان به جای 500,000 تومان

300,000 تومان

ورکشاپ یکروزه رزین ، آبستره و زیور آلات رزینی به صورت نیمه خصوصی در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • مخصوص بانوان
 • 0

ورکشاپ یکروزه رزین ، آبستره و زیور آلات رزینی به صورت نیمه خصوصی در آموزشگاه ویژگان با 25.00 % تخفیف و پرداخت 300,000 تومان به جای 400,000 تومان

300,000 تومان

ورکشاپ نیمه خصوصی یکروزه پتینه روی چوب و سرامیک در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • مخصوص بانوان
 • 0

ورکشاپ نیمه خصوصی یکروزه پتینه روی چوب و سرامیک در آموزشگاه ویژگان با 33.33 % تخفیف و پرداخت 300,000 تومان به جای 450,000 تومان

300,000 تومان

کارگاه فن بیان ، مهارتهای ارتباطی ، اجرا و گویندگی با تدریس مجری و گوینده صدا و سیما فاطمی
 • 0

کارگاه فن بیان ، مهارتهای ارتباطی ، اجرا و گویندگی با تدریس مجری و گوینده صدا و سیما با 55.56 % تخفیف و پرداخت 200,000 تومان به جای 450,000 تومان

200,000 تومان

ورکشاپ یکروزه ماندالا بافی در آموزشگاه ویژگان (نیمه خصوصی) فاطمی
 • مخصوص بانوان
 • 0

ورکشاپ یکروزه ماندالا بافی در آموزشگاه ویژگان (نیمه خصوصی) با 55.56 % تخفیف و پرداخت 200,000 تومان به جای 450,000 تومان

200,000 تومان

ورکشاپ یکروزه کاشی معرق در آموزشگاه ویژگان (نیمه خصوصی) فاطمی
 • مخصوص بانوان
 • 0

ورکشاپ یکروزه کاشی معرق در آموزشگاه ویژگان (نیمه خصوصی) با 60.00 % تخفیف و پرداخت 200,000 تومان به جای 500,000 تومان

200,000 تومان

دوره تخصصی اتوکد دوبعدی در آموزشگاه ویژگان (مدرس با سابقه) فاطمی
 • 0

دوره تخصصی اتوکد دوبعدی در آموزشگاه ویژگان (مدرس با سابقه) با 87.07 % تخفیف و پرداخت 75,000 تومان به جای 580,000 تومان

75,000 تومان

جزوه اکسل مهندس ملکوتی فاطمی
 • 0

جزوه اکسل مهندس ملکوتی با 71.43 % تخفیف و پرداخت 10,000 تومان به جای 35,000 تومان

10,000 تومان

دوره مقدماتی طراحی سایت با وردپرس فاطمی
 • 0

دوره مقدماتی طراحی سایت با وردپرس با 84.44 % تخفیف و پرداخت 70,000 تومان به جای 450,000 تومان

70,000 تومان

آموزش مقدماتی html و css در اموزشگاه ویژگان (ویژه اشتغال) فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی html و css در اموزشگاه ویژگان (ویژه اشتغال) با 85.00 % تخفیف و پرداخت 60,000 تومان به جای 400,000 تومان

60,000 تومان

دوره اسکیس در آموزشگاه ویژگان (مدرس عالی و مجرب) فاطمی
 • 0

دوره اسکیس در آموزشگاه ویژگان (مدرس عالی و مجرب) با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

جزوه ورد و تایپ مهندس ملکوتی فاطمی
 • 0

جزوه ورد و تایپ مهندس ملکوتی با 80.00 % تخفیف و پرداخت 5,000 تومان به جای 25,000 تومان

5,000 تومان

فناوری نوین دوازدهم فاطمی
 • 0

فناوری نوین دوازدهم با 45.45 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 5,500 تومان

3,000 تومان

فارسی دوازدهم

3,500 تومان

فارسی دوازدهم فاطمی
 • 0

فارسی دوازدهم با 46.15 % تخفیف و پرداخت 3,500 تومان به جای 6,500 تومان

3,500 تومان

عربی سال دوازدهم فاطمی
 • 0

عربی سال دوازدهم با 44.44 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 4,500 تومان

2,500 تومان

علوم اجتماعی دوازدهم فاطمی
 • 0

علوم اجتماعی دوازدهم با 54.55 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 5,500 تومان

2,500 تومان

سلامت و بهداشت دوازدهم فاطمی
 • 0

سلامت و بهداشت دوازدهم با 61.54 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,500 تومان

2,500 تومان

بخش پنجم جغرافیا ی عمومی و استان شناسی سال دهم فاطمی
 • 0

بخش پنجم جغرافیا ی عمومی و استان شناسی سال دهم با 61.54 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,500 تومان

2,500 تومان

اخلاق حرفه ای دوازدهم فاطمی
 • 0

اخلاق حرفه ای دوازدهم با 61.54 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,500 تومان

2,500 تومان

مدیریت تولید یازدهم فاطمی
 • 0

مدیریت تولید یازدهم با 57.14 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 3,500 تومان

1,500 تومان

مدیریت خانواده و سبک زندگی سال یازدهم فاطمی
 • 0

مدیریت خانواده و سبک زندگی سال یازدهم با 55.56 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 4,500 تومان

2,000 تومان

زیست شناسی سال یازدهم فاطمی
 • 0

زیست شناسی سال یازدهم با 54.55 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 5,500 تومان

2,500 تومان

تاریخ معاصر یازدهم فاطمی
 • 0

تاریخ معاصر یازدهم با 54.55 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 5,500 تومان

2,500 تومان

کارگاه کارآفرینی یازدهم فاطمی
 • 0

کارگاه کارآفرینی یازدهم با 60.00 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 5,000 تومان

2,000 تومان

عربی سال یازدهم

3,500 تومان

عربی سال یازدهم فاطمی
 • 0

عربی سال یازدهم با 46.15 % تخفیف و پرداخت 3,500 تومان به جای 6,500 تومان

3,500 تومان

زمین شناسی یازدهم فاطمی
 • 0

زمین شناسی یازدهم با 46.15 % تخفیف و پرداخت 3,500 تومان به جای 6,500 تومان

3,500 تومان

انسان و محیط زیست یازدهم فاطمی
 • 0

انسان و محیط زیست یازدهم با 60.00 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 5,000 تومان

2,000 تومان

جامعه شناسی علوم انسانی سال یازدهم فاطمی
 • 0

جامعه شناسی علوم انسانی سال یازدهم با 58.33 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,000 تومان

2,500 تومان

تعلیمات دینی سال یازدهم فاطمی
 • 0

تعلیمات دینی سال یازدهم با 58.33 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,000 تومان

2,500 تومان

بخش اول فارسی و نگارش یازدهم فاطمی
 • 0

بخش اول فارسی و نگارش یازدهم با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

الزامات محیط کار سال یازدهم فاطمی
 • 0

الزامات محیط کار سال یازدهم با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

عربی زبان قرآن دهم فاطمی
 • 0

عربی زبان قرآن دهم با 53.85 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,500 تومان

3,000 تومان

منطق دهم انسانی

2,500 تومان

منطق دهم انسانی فاطمی
 • 0

منطق دهم انسانی با 58.33 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,000 تومان

2,500 تومان

بخش پنجم زبان انگلیسی دهم فاطمی
 • 0

بخش پنجم زبان انگلیسی دهم با 50.00 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,000 تومان

3,000 تومان

بخش چهارم زبان انگلیسی دهم فاطمی
 • 0

بخش چهارم زبان انگلیسی دهم با 50.00 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,000 تومان

3,000 تومان

فارسی و نگارش سال دهم فاطمی
 • 0

فارسی و نگارش سال دهم با 50.00 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,000 تومان

3,000 تومان

زیست شناسی سال دهم فاطمی
 • 0

زیست شناسی سال دهم با 53.85 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,500 تومان

3,000 تومان

تعلیمات دینی سال دهم فاطمی
 • 0

تعلیمات دینی سال دهم با 50.00 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,000 تومان

3,000 تومان

ریاضی سال دهم

2,500 تومان

ریاضی سال دهم فاطمی
 • 0

ریاضی سال دهم با 58.33 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,000 تومان

2,500 تومان

تفکر و سواد رسانه ای سال دهم فاطمی
 • 0

تفکر و سواد رسانه ای سال دهم با 50.00 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 5,000 تومان

2,500 تومان

آمادگی دفاعی سال دهم فاطمی
 • 0

آمادگی دفاعی سال دهم با 66.67 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 6,000 تومان

2,000 تومان

تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم دبیرستان رشته علوم انسانی فاطمی
 • 0

تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم دبیرستان رشته علوم انسانی با 61.54 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,500 تومان

2,500 تومان

تارخ معاصر ایران سوم دبیرستان کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی فاطمی
 • 0

تارخ معاصر ایران سوم دبیرستان کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی با 66.67 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 6,000 تومان

2,000 تومان

دین و زندگی سال سوم دبیرستان فاطمی
 • 0

دین و زندگی سال سوم دبیرستان با 58.33 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 6,000 تومان

2,500 تومان

دوره تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین در آموزشگاه ویژگان (2جلسه 2 ساعته) فاطمی
 • 0

دوره تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین در آموزشگاه ویژگان (2جلسه 2 ساعته) با 90.00 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 250,000 تومان

25,000 تومان

نمونه سئوالات عملی گرافیک رایانه فاطمی
 • 0

نمونه سئوالات عملی گرافیک رایانه با 75.00 % تخفیف و پرداخت 5,000 تومان به جای 20,000 تومان

5,000 تومان

نمونه سئوالات عملی تایپ رایانه فاطمی
 • 0

نمونه سئوالات عملی تایپ رایانه با 75.00 % تخفیف و پرداخت 5,000 تومان به جای 20,000 تومان

5,000 تومان

مبانی رایانه

1,000 تومان

مبانی رایانه فاطمی
 • 0

مبانی رایانه با 75.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 4,000 تومان

1,000 تومان

کارآفرینی سال سوم هنرستان فاطمی
 • 0

کارآفرینی سال سوم هنرستان با 75.00 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 4,000 تومان

1,000 تومان

قانون کار کلاس های دوم و سوم کلیه رشته ها فاطمی
 • 0

قانون کار کلاس های دوم و سوم کلیه رشته ها با 70.00 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 5,000 تومان

1,500 تومان

فیزیک و آزمایشگاه 1 فاطمی
 • 0

فیزیک و آزمایشگاه 1 با 70.00 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 5,000 تومان

1,500 تومان

جغرافیا سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها فاطمی
 • 0

جغرافیا سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها با 96.67 % تخفیف و پرداخت 200 تومان به جای 6,000 تومان

200 تومان

شیمی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

شیمی سال اول دبیرستان با 75.00 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 6,000 تومان

1,500 تومان

عربی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

عربی سال اول دبیرستان با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

زبان انگلیسی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

زبان انگلیسی سال اول دبیرستان با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

دین و زندگی سال اول دبیرستان فاطمی
 • 0

دین و زندگی سال اول دبیرستان با 72.73 % تخفیف و پرداخت 1,500 تومان به جای 5,500 تومان

1,500 تومان

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها فاطمی
 • 0

آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان کلیه رشته ها با 83.33 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 6,000 تومان

1,000 تومان

دین و زندگی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

دین و زندگی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی با 71.43 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 7,000 تومان

2,000 تومان

زبان انگلیسی سال دوم رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

زبان انگلیسی سال دوم رشته ریاضی و تجربی با 64.29 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 7,000 تومان

2,500 تومان

ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی با 68.75 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 8,000 تومان

2,500 تومان

زبان فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی فاطمی
 • 0

زبان فارسی سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی با 62.50 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 8,000 تومان

3,000 تومان

عربی سال دوم ریاضی و تجربی (خردادماه) فاطمی
 • 0

عربی سال دوم ریاضی و تجربی (خردادماه) با 50.00 % تخفیف و پرداخت 4,500 تومان به جای 9,000 تومان

4,500 تومان

ریاضی اول دبیرستان (خرداد ماه) فاطمی
 • 0

ریاضی اول دبیرستان (خرداد ماه) با 57.14 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 7,000 تومان

3,000 تومان

ادبیات فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه) فاطمی
 • 0

ادبیات فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه) با 71.43 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 7,000 تومان

2,000 تومان

زبان فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه ) فاطمی
 • 0

زبان فارسی سال اول دبیرستان (خرداد ماه ) با 66.67 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 6,000 تومان

2,000 تومان

جامعه شناسی سال دوم انسانی(خرداد ماه) فاطمی
 • 0

جامعه شناسی سال دوم انسانی(خرداد ماه) با 50.00 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 5,000 تومان

2,500 تومان

تاریخ ایران و جهان سال دوم انسانی(خرداد) فاطمی
 • 0

تاریخ ایران و جهان سال دوم انسانی(خرداد) با 71.43 % تخفیف و پرداخت 2,000 تومان به جای 7,000 تومان

2,000 تومان

تاریخ و ادبیات ایران و جهان سال دوم انسانی (خرداد) فاطمی
 • 0

تاریخ و ادبیات ایران و جهان سال دوم انسانی (خرداد) با 50.00 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 6,000 تومان

3,000 تومان

اقتصاد سال دوم انسانی (خرداد) فاطمی
 • 0

اقتصاد سال دوم انسانی (خرداد) با 68.75 % تخفیف و پرداخت 2,500 تومان به جای 8,000 تومان

2,500 تومان

جامعه شناسی سال دوم انسانی(دی ماه) فاطمی
 • 0

جامعه شناسی سال دوم انسانی(دی ماه) با 62.50 % تخفیف و پرداخت 3,000 تومان به جای 8,000 تومان

3,000 تومان

کتاب word مهندس ملکووتی فاطمی
 • 0

کتاب word مهندس ملکووتی با -25.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 12,000 تومان

15,000 تومان

دوره محاسبه حقوق و دستمزد ؛ مربوط به حسابداری در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره محاسبه حقوق و دستمزد ؛ مربوط به حسابداری در آموزشگاه ویژگان با 90.00 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 450,000 تومان

45,000 تومان

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار فاطمی
 • 0

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار با 90.00 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 450,000 تومان

45,000 تومان

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 8 تا 15 سال فاطمی
 • 0

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 8 تا 15 سال با 60.00 % تخفیف و پرداخت 80,000 تومان به جای 200,000 تومان

80,000 تومان

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 5 تا 7 سال فاطمی
 • 0

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 5 تا 7 سال با 96.00 % تخفیف و پرداخت 80,000 تومان به جای 2,000,000 تومان

80,000 تومان

دوره آموزش طراحی پروژه های گرافیکی با فتوشاپ در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره آموزش طراحی پروژه های گرافیکی با فتوشاپ در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 86.67 % تخفیف و پرداخت 60,000 تومان به جای 450,000 تومان

60,000 تومان

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در اموزشگاه ویژگان با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 95.00 % تخفیف و پرداخت 10,000 تومان به جای 200,000 تومان

10,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator(ایلستریتور) در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator(ایلستریتور) در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

دوره InDesign (ایندیزاین) در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره InDesign (ایندیزاین) در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

دوره گزارشات رسمی مالیاتی ؛ مربوط به حسابداری در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره گزارشات رسمی مالیاتی ؛ مربوط به حسابداری در آموزشگاه ویژگان با 86.67 % تخفیف و پرداخت 60,000 تومان به جای 450,000 تومان

60,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در اموزشگاه ویژگان (میدان فاطمی) فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در اموزشگاه ویژگان (میدان فاطمی) با 88.89 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 450,000 تومان

50,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ پیشرفته در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ پیشرفته در آموزشگاه ویژگان با 12.50 % تخفیف و پرداخت 350,000 تومان به جای 400,000 تومان

350,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در اموزشگاه ویژگان با 88.57 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 350,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در آموزشگاه ویژگان با 87.14 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 350,000 تومان

45,000 تومان

آموزش Word ویژه بازارکار در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه بازارکار در اموزشگاه ویژگان با 87.14 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 350,000 تومان

45,000 تومان