ویژگان علم برتر

ویژگان در سال 1386 با لطف و عنایت خداوند منان و با اتکا به بیش از۳۰ سال سابقه فعالیت گروه موسسین که جمعی از متخصصین با تجربه درحوزه ی آموزش می باشند، جهت ارائه دوره های آموزشی مختلف به سازمان ها و ارگان ها و نهادهای دولتی وغیردولتی درسطح مدیران، پزشکان و سایرمشاغل حساس و کلیدی تاسیس شد.

موسسه ویژگان ارائه دهنده دیپلم رسمی کار و دانش در رشته های زیر است.

0 آریابُن غیر فعال

15 آریابُن فعال

آگهی های ویژگان علم برتر

حقوق دستمزد

35,000 تومان

حقوق دستمزد فاطمی
 • 0

حقوق دستمزد با 91.25 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 400,000 تومان

35,000 تومان

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار ویژ گان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار ویژ گان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 30,000 تومان به جای 450,000 تومان

30,000 تومان

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 8 تا 15 سال فاطمی
 • 0

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 8 تا 15 سال با 60.00 % تخفیف و پرداخت 80,000 تومان به جای 200,000 تومان

80,000 تومان

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 5 تا 7 سال فاطمی
 • 0

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 5 تا 7 سال با 96.00 % تخفیف و پرداخت 80,000 تومان به جای 2,000,000 تومان

80,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 99.50 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 200,000 تومان

1,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر با 91.67 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 300,000 تومان

25,000 تومان

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر با 91.67 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 300,000 تومان

25,000 تومان

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی گزارشات رسمی مالیاتی در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان