آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری مقدماتی ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی حسابداری پیشرفته ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

170,000 تومان

0 فاطمی %51

آموزش رباتیک (دوره ی الکترونیک ) فاطمی
 • 0

آموزش رباتیک (دوره ی الکترونیک ) با 51.43 % تخفیف و پرداخت 170,000 تومان به جای 350,000 تومان

170,000 تومان

150,000 تومان

0 فاطمی %40

آموزش رباتیک (روبووار ) فاطمی
 • 0

آموزش رباتیک (روبووار ) با 40.00 % تخفیف و پرداخت 150,000 تومان به جای 250,000 تومان

150,000 تومان

140,000 تومان

0 فاطمی %44

آموزش رباتیک (ربات کوچولوی من ) فاطمی
 • 0

آموزش رباتیک (ربات کوچولوی من ) با 44.00 % تخفیف و پرداخت 140,000 تومان به جای 250,000 تومان

140,000 تومان

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 8 تا 15 سال فاطمی
 • 0

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 8 تا 15 سال با 60.00 % تخفیف و پرداخت 80,000 تومان به جای 200,000 تومان

80,000 تومان

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

1,000 تومان

2 فاطمی %100

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 99.50 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 200,000 تومان

1,000 تومان

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر با 91.67 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 300,000 تومان

25,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر با 91.67 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 300,000 تومان

25,000 تومان

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 5 تا 7 سال فاطمی
 • 0

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای سنین 5 تا 7 سال با 96.00 % تخفیف و پرداخت 80,000 تومان به جای 2,000,000 تومان

80,000 تومان