آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 350,000 تومان

35,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 350,000 تومان

35,000 تومان

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر با 88.57 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 350,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر با 88.57 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 350,000 تومان

40,000 تومان

آموزش طراحی پروژه های گرافیکی در فتوشاپ (ویژه ی بازار کار) در ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش طراحی پروژه های گرافیکی در فتوشاپ (ویژه ی بازار کار) در ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

25,000 تومان

3 فاطمی %90

تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین فاطمی
 • 0

تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین با 90.00 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 250,000 تومان

25,000 تومان

دوره مقدماتی طراحی سایت با وردپرس در آموزشگاه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

دوره مقدماتی طراحی سایت با وردپرس در آموزشگاه ویژگان علم برتر با 84.44 % تخفیف و پرداخت 70,000 تومان به جای 450,000 تومان

70,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار ویژ گان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار ویژ گان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 450,000 تومان

45,000 تومان

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

10,000 تومان

4 فاطمی %95

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 95.00 % تخفیف و پرداخت 10,000 تومان به جای 200,000 تومان

10,000 تومان

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 35,000 تومان به جای 350,000 تومان

35,000 تومان

دوره مقدماتی آموزش html و css در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

دوره مقدماتی آموزش html و css در موسسه ویژگان علم برتر با 80.00 % تخفیف و پرداخت 60,000 تومان به جای 300,000 تومان

60,000 تومان