آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار ویژ گان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار ویژ گان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 30,000 تومان به جای 450,000 تومان

30,000 تومان

1,000 تومان

3 فاطمی %100

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 99.50 % تخفیف و پرداخت 1,000 تومان به جای 200,000 تومان

1,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator در موسسه ویژگان علم برتر با 91.67 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 300,000 تومان

25,000 تومان

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی InDesign در موسسه ویژگان علم برتر با 91.67 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 300,000 تومان

25,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ پیشرفته در موسسه ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی و پیشرفته دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در موسسه ویژگان علم برتر با 94.00 % تخفیف و پرداخت 18,000 تومان به جای 300,000 تومان

18,000 تومان

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Excel ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 93.33 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 300,000 تومان

20,000 تومان

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه اشتغال در موسسه ویژگان علم برتر با 95.00 % تخفیف و پرداخت 15,000 تومان به جای 300,000 تومان

15,000 تومان

20,000 تومان

0 فاطمی %90

تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین فاطمی
 • 0

تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین با 90.00 % تخفیف و پرداخت 20,000 تومان به جای 200,000 تومان

20,000 تومان

آموزش طراحی پروژه های گرافیکی در فتوشاپ (ویژه ی بازار کار) در ویژگان علم برتر فاطمی
 • 0

آموزش طراحی پروژه های گرافیکی در فتوشاپ (ویژه ی بازار کار) در ویژگان علم برتر با 90.00 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 400,000 تومان

40,000 تومان

نمونه سئوالات عملی گرافیک رایانه فاطمی
 • 0

نمونه سئوالات عملی گرافیک رایانه با 75.00 % تخفیف و پرداخت 5,000 تومان به جای 20,000 تومان

5,000 تومان

نمونه سئوالات عملی تایپ رایانه فاطمی
 • 0

نمونه سئوالات عملی تایپ رایانه با 75.00 % تخفیف و پرداخت 5,000 تومان به جای 20,000 تومان

5,000 تومان