دوره مقدماتی طراحی سایت با وردپرس فاطمی
 • 0

دوره مقدماتی طراحی سایت با وردپرس با 84.44 % تخفیف و پرداخت 70,000 تومان به جای 450,000 تومان

70,000 تومان

10,000 تومان

4 فاطمی %95

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور فاطمی
 • 0

ورک شاپ نصب ویندوز7 و درایور با 95.00 % تخفیف و پرداخت 10,000 تومان به جای 200,000 تومان

10,000 تومان

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش مقدماتی دوره ی نرم افزارهای حسابداری ویژه ی بازار کار در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی فتوشاپ مقدماتی در اموزشگاه ویژگان با 88.57 % تخفیف و پرداخت 40,000 تومان به جای 350,000 تومان

40,000 تومان

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در اموزشگاه ویژگان (میدان فاطمی) فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی اکسل پیشرفته در اموزشگاه ویژگان (میدان فاطمی) با 88.89 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 450,000 تومان

50,000 تومان

دوره InDesign (ایندیزاین) در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره InDesign (ایندیزاین) در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش دوره ی Illustrator(ایلستریتور) در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش دوره ی Illustrator(ایلستریتور) در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش پیشرفته دوره ی نرم افزار های حسابداری ویژه ی بازار کار در اموزشگاه ویژگان با 87.50 % تخفیف و پرداخت 50,000 تومان به جای 400,000 تومان

50,000 تومان

دوره آموزش طراحی پروژه های گرافیکی با فتوشاپ در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

دوره آموزش طراحی پروژه های گرافیکی با فتوشاپ در آموزشگاه ویژگان با 88.75 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 400,000 تومان

45,000 تومان

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار فاطمی
 • 0

آموزش هفت مهارت ICDL ویژه بازار کار با 90.00 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 450,000 تومان

45,000 تومان

دوره تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین در آموزشگاه ویژگان (2جلسه 2 ساعته) فاطمی
 • 0

دوره تایپ 10 انگشتی فارسی و لاتین در آموزشگاه ویژگان (2جلسه 2 ساعته) با 90.00 % تخفیف و پرداخت 25,000 تومان به جای 250,000 تومان

25,000 تومان

آموزش Word ویژه بازارکار در اموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش Word ویژه بازارکار در اموزشگاه ویژگان با 87.14 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 350,000 تومان

45,000 تومان

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در آموزشگاه ویژگان فاطمی
 • 0

آموزش اکسل Excel ویژه اشتغال در آموزشگاه ویژگان با 87.14 % تخفیف و پرداخت 45,000 تومان به جای 350,000 تومان

45,000 تومان